Tekstversie

U bevindt zich hier:

Behandeling

Tips en advies

Algemeen:

Startpagina

Werken en studeren met dyslexie

Studeren kost studenten met dyslexie vaak grote inspanning. Bij het opdoen van kennis en vaardigheden wordt bijna zonder uitzondering een beroep gedaan op de taalvaardigheid van de student. Colleges zijn vaak zeer verbaal van karakter, het aantal pagina's pure tekst groot. Vaak ook nog in een vreemde taal. Voor iemand die langzamer leest en de tekst vaker moet lezen voor een goed begrip een zware belasting. Er moeten verslagen geschreven worden, presentaties verzorgd. Tentamens zijn vaak talig van karakter, meerkeuzevragen bij tentamens geven vaak aanleiding tot fouten door kleine leesfouten, waardoor de nuances tussen antwoordalternatieven niet gezien worden. Ondanks deze extra belasting in vergelijking met medestudenten, studeren veel studenten met dyslexie af. Om de eindstreep te halen en hun talenten te kunnen ontwikkelen hebben zij vaak wel meer ondersteuning nodig dan hun medestudenten.

Welke problemen ervaart een student met dyslexie? Studenten met dyslexie zijn vaak intelligente, jonge mensen, met grote problemen waar het de techniek van de taal betreft: het lezen en spellen. Daarentegen hebben ze vaak een goed taalbegrip en kunnen ze goed logisch redeneren met behulp van taal. Voorts zijn het vaak creatieve geesten, met een goed gevoel voor ruimtelijke verhoudingen en een goed technisch inzicht. Het lukt hen minder goed om stap voor stap begrip op te bouwen, maar juist wel om een overzicht over het geheel te krijgen en van daaruit verder te werken. Hun kwaliteiten komen vaak goed tot hun recht in technische en beeldende studies. Studenten worden in de studie in hoofdzaak geconfronteerd met:

het tempo en de hoeveelheid: in de voorbereiding is er te weinig tijd om alles goed te bestuderen en tijdens een tentamen is er te weinig tijd om alles af te krijgen

het niveau: voorheen was het voor veel studenten mogelijk om de dyslexie te compenseren met de overige capaciteiten; doordat het niveau van onderwijs bij komst naar een universiteit of hogeschool stijgt, wordt er een grotere aanspraak op de capaciteiten gedaan, waardoor de mogelijkheden van compensatie vaak wegvallen; hierdoor komt de dyslexie opeens veel duidelijker naar voren
gebrek aan energie: studeren betekent dat je veel uren moet maken, ook zonder dyslexie; als je daar bovenop ook nog eens veel tijd kwijt bent aan de voorbereiding van vakken, tentamens veel energie kosten en je regelmatig je dyslexie moet verantwoorden - nog steeds zijn er docenten die denken dat dyslexie voor domme mensen is en dat die niet op een universiteit of hogeschool thuishoren -, kost je dit erg veel energie; dit kan zeker ten koste gaan van de motivatie en het plezier in de studie

fouten bij tentamens: verkeerd lezen van een tentamenvraag, bijvoorbeeld 'minder' lezen waar 'meer' staat, '+' waar '-' staat, '96' waar '69' staat, leidt ertoe dat de student wel zijn kennis toont, maar bij een niet gestelde vraag, met als gevolg een onvoldoende resultaat.