Tekstversie

U bevindt zich hier:

Behandeling

Tips en advies

Algemeen:

Startpagina

Behandeling

Het meest effectief in de begeleiding van studenten en werkenden met dyslexie is een combinatie van benaderingen:

Behandeling lezen en spellen
Een methode waarbij gewerkt wordt met stimulering van het automatiseren van het lezen en strategisch leren omgaan met spelling en grammatica, blijkt voor veel dyslectici in een studie eof werk tot goede vooruitgang te leiden. Daarnaast wordt dan gewerkt aan het leren herkennen van de eigen fouten, sneller lezen.

Geheugenschema's, mindmaptechnieken, begrijpend lezen
Veel mensen met dyslexie kunnen goed in systemen denken en zijn visueel en ruimtelijk uitzonderelijk sterk. De ontwikkeling van deze vaardigheden is voor hen vaak noodzaak geweest, om ondanks de dyslexie, toch te kunnen voldoen aan de eisen die op school, in studie en werk aan hen werden gesteld. Door te leren werken met geheugenschema's, mindmaptechnieken en strategieen voor begrijpend lezen, kan met name tijdens het studeren enw erken veel tijd worden bespaard. Daarnaast brengt deze zeer actieve manier van leren vaak een betere opslag van informatie in het geheugen met zich mee. Bovendien is de informatie vaak makkelijker en sneller terug te halen. Dit kan in de studie en in werk veel tijd besparen en het maken van lees- en interpretatiefouten sterk verminderen.

Time management
Voor elke student en werknemer is time-management van belang, maar zeker voor mensen met dyslexie. Een gerichte methode om de tijd goed in te delen, de studie en het werkte organiseren, prioriteiten te stellen etc. kan voor iemand met dyslexie zeer waardevol zijn

Studievaardigheden
Het volgen van colleges, het bestuderen van teksten, het maken van tentamens, het zijn allemaal vaardigheden, waar het nodige over te leren valt. Het aanleren van gerichte studievaardigheden kan een student met dyslexie helpen de beschikbare tijd waardevolller te besteden en meer rendement uit de studie te halen

Psychische problemen
Door dyslexie komt het voor dat je regelmatig ergens niet in slaagt, terwijl je je er wel erg voor hebt ingespannen. Hierdoor kun je tegen volgende, vergelijkbare situaties op gaan zien. Ook moet je vaak uitleggen dat je dyslexie hebt, daar weerstand van anderen in overwinnen. Dat kost vaak enorm veel energie en levert veel frustratie en een gevoel van miskenning en gebrek aan zelfvertrouwen op. Deze gevoelens versterken alleen maar als mensen daadwerkelijk uit gaan vallen in een studie of werk. Langere periodes van overbelasting kunnen tot burn-out verschijnselen leiden. Omdat de dyslexiekliniek onderdeel is van een breed psychologisch adviesbureau kunnen deze meer psychologische elementen naadloos in de begeleiding worden opgenomen.