Tekstversie

U bevindt zich hier:

Behandeling

Tips en advies

Algemeen:

Startpagina

Basisschool

In de periode dat kinderen op de basisschool zitten, ontwikkelen ze zich op het gebied van taal enorm. Ze leren dat het mondelinge taalgebruik dat ze eerst gebruikten, ook kan worden omgezet in schriftelijk taalgebruik. Ze leren dat de p, d en b, die eigenlijk dezelfde vorm hebben, als ze in de ruimte gedraaid of gekanteld worden, andere letters zijn en andere klanken voortbrengen als je ze uitspreekt. De letters en combinaties van letters worden plotseling gekoppeld aan klanken en combinaties van klanken. Hieruit zijn woorden en zinnen te vormen die steeds sneller en automatischer moeten worden gelezen of geschreven, om bij te kunnen blijven in het onderwijs.

Het hele proces van leren lezen en spellen maakt in deze periode een stormachtige ontwikkeling door. Van moeizaam koppelen van tekens aan klanken gaan kinderen naar een snel en automatisch proces van directe woordherkenning, betekenis verlenen aan tekst, foutloos schrijven, opnemen van regels van spelling, zinsbouw etc. In een fractie van een seconde blijken we in staat woorden visueel waar te nemen, de tekens te koppelen aan klanken, betekenis te verlenen aan het gelezen woord, door dit te vergelijken met in het geheugen al aanwezige informatie, het woord uit te spreken.

De snelheid van dit proces en de complexiteit van het proces worden door kleine verschillen in het functioneren van de hersenen bij kinderen met dyslexie verstoord. Ondanks dat het niet gaat om enorme afwijkingen in de hersenen, ervaren kinderen toch grote problemen.

Voor een goede opvang van kinderen in het basisonderwijs is het van belang dat kinderen vroegtijdig worden herkend als dyslecticus. Ook voor het ontwikkelen van een gezond zelfbeeld is een tijdige diagnose van groot belang. Ga maar na: altijd hard werken, zonder resultaat, als kind kom je dan vaak maar tot een conclusie: ik zal wel dom zijn. Ontdekken dat je wel iets kan, dat je echter een benoembaar probleem hebt, en dat je daar zelf iets aan kan doen en dat anderen dat snappen en je er graag bij helpen, kan voor veel kinderen een enorme opluchting betekenen. Bij voorkeur vindt in groep 4, na een eerste periode van remedial teaching, een onderzoek plaats. Bij vaststellen van dyslexie kan een dyslexieverklaring worden afgegeven, waarmee voorzieningen in het onderwijs, zoals extra tijd voor de Cito-toets kunnen worden aangevraagd. Ook kan een behandeling worden gestart, die aangrijpt op de specifieke punten die bij het kind in het onderzoek naar voren zijn gekomen. Naast een behandeling op school is het vaak nodig om specialistische behandeling buiten school te starten.