Diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie vanaf 1 januari 2009 in de basisverzekering
Een handreiking voor scholen en ouders
Dyslexie in de basisverzekering Januari 2009
Vanaf 1 januari 2009 is de diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie opgenomen in de basisverzekering. Een heuglijk, maar ook verwarrend feit. Want hoe zit alles nu precies? Welke kinderen komen in aanmerking? Wat moet de school gedaan hebben voordat een kind in aanmerking komt voor deze zorg? Wie mag het onderzoek en de behandeling verrichten? Hoe ziet het onderzoek eruit en wat mag van de behandeling worden verwacht? In deze nieuwsbrief proberen we hierin verheldering voor u te brengen.

Welke kinderen?

In de komende jaren zal een opbouw plaatsvinden, waardoor uiteindelijk ieder kind op de basisschool in aanmerking kan komen voor onderzoek en behandeling bij dyslexie. Per januari 2009 komen kinderen in de leeftijd van 7 en 8 jaar in aanmerking. In 2010 komen daar de 9-jarigen bij, in 2011 de 10 jarigen enzovoort, tot aan de 13 jarigen.
De school kan een kind doorverwijzen voor gespecialiseerde diagnostiek en behandeling, indien er een ernstige, hardnekkige achterstand is ontstaan op het gebied van lezen en/of spellen. De aanmelding moet worden ondersteund met toetsen en een duidelijke beschrijving van de verrichte interventies. Voor een uitgebreidere beschrijving kijk hier

Diagnostiek en behandeling

 De diagnostiek en behandeling van kinderen met ernstige dyslexie moet aansluiten bij het protocol dyslexie diagnose en behandeling (hier onder te downloaden). Na beoordeling van de gegevens van school wordt besloten of er een indicatie is voor onderzoek naar ernstige dyslexie. Dit onderzoek richt zich uiteraard op hardnekkige achterstanden in het lezen en spellen (de onderkennende diagnose). Daarnaast wordt een verklaring voor de problematiek gezocht (verklarende diagnose) en wordt aangegeven hoe bij dit specifieke kind gehandeld dient te worden (handelingsgerichte diagnose). Het onderzoek bestaat uit een onderzoek van het schooldossier, een intake met ouders, minimaal 2 dagdelen onderzoek van het kind, nabespreking met ouders en schriftelijke rapportage. De dyslexiekliniek gaat ook altijd naar school om daar met ouders, intern begeleider en leerkracht de resultaten van het onderzoek  en het toekomstig handelen te bespreken.
Uit het onderzoek volgt het plan voor de behandeling, dat in de regel gericht is op het versterken en automatiseren van de klank-teken koppeling, op het aanleren van lees- en spellingstrategieen en op het psychisch welbevinden van het kind (acceptatie, faalangst etc.). De behandeling wordt na  12 wekelijkse sessies van 1 uur met behulp van toetsen geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De duur van een behandeling van ernstige dyslexie ligt tussen de 40 en 60 sessies.
Directe Links
 
 De Dyslexiekliniek
 
Opgericht in 1999 is de Dyslexiekliniek al jaren een deskundige partner op het gebied van onderzoek naar en behandeling van dyslexie bij kinderen, jongeren en volwassenen in het  onderwijs en in de loopbaan. Door de integratie met van Graafeiland Psychologie, kunnen leerstoornissen in samenhang met psychische problematiek behandeld worden.
 
De nieuwe vergoedingsregeling levert bij zorgverzekeraars, zorgverleners en ouders en kinderen nog veel verwarring en onrust op. De Dyslexiekliniek voldoet aan de wettelijk gestelde eisen voor het leveren van de dyslexiezorg. In overleg met de verzekeraars stemmen we de invulling van de vergoedingsregeling voor klanten van de Dyslexiekliniek af , zodat u vanaf januari 2009 voor diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie bij ons terecht kunt.
 
Naast werkzaamheden binnen de vergoedingsregeling levert de Dyslexiekliniek ook onderzoek en behandeling voor kinderen met dyslexie die nu (helaas) buiten de regeling vallen. We zijn reeds partner van een aantal scholen in het uitvoeren van onderzoeken en adviseren over de verdere begeleiding van leerlingen met leerstoornissen. Indien u als school interesse heeft in een dergelijke samenwerking, dan nodigen we u uit contact met ons te zoeken via info@dyslexiekliniek.nl
 
Downloads
Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling
Brief van minister Klink 25-11-2008
Contact Informatie
Beukenlaan 4-i, 2612 VC Delft, 015-2133426
de Korf 53, 2924 AH Krimpen aan den IJssel, 0180-519550
Email: info@dyslexiekliniek.nl
Website: http://www.dyslexiekliniek.nl/