Tekstversie

Algemeen:

Startpagina

Onderzoek

Het onderzoek naar dyslexie is een gespecialiseerd, individueel onderzoek. Het onderzoek vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een Gezondheidszorgpsycholoog B.I.G. Bij vaststellen van dyslexie wordt een officiële dyslexieverklaring afgegeven, waarmee het mogelijk is voorzieningen op school, in de studie of in werk aan te vragen. Zie voor meer details de "tips en advies" pagina's

Aan het onderzoek gaat altijd een uitgebreid eerste gesprek vooraf. Op systematische wijze gaan we na of er reden is te vermoeden dat er sprake kan zijn van dyslexie. Ook gaan we na of er andere verklaringen voor een zwakkere taalontwikkeling zijn uit te sluiten. En of er andere problemen spelen die een relatie kunnen hebben met het leren, studeren of werken, zoals ADHD, psychische problemen, faalangst.

Aan de hand van het eerste gesprek stellen we een onderzoek samen. In de regel duurt zo'n onderzoek twee dagdelen. In het onderzoek kijken we naar het verklanken (fonologisch functioneren), cognitieve functies, automatiseren en het functioneren van het werkgeheugen. We kijken naar de technische lees- en spellingsvaardigheid, en met behulp van een intelligentieonderzoek naar het algemene niveau, algemene ontwikkeling, woordenschat, logisch-redeneervermogen, visueel-ruimtelijk inzicht. Zo zijn we in staat vast te stellen of er al dan niet sprake is van dyslexie, maar ook om aan te geven waar de verklaring kan worden gezocht voor de gevonden problemen en hoe een behandeling dient te worden opgebouwd.

Na het onderzoek vindt een uitgebreide bespreking van de resultaten plaats, en wordt een advies over het vervolg uitgebracht. U ontvangt een uitgebreid schriftelijk verslag van het onderzoek en bij vaststellen van dyslexie een dyslexieverklaring. Bij de prijs van het onderzoek bij basisschoolleerlingen is een adviesgesprek met de school van het kind inbegrepen.